Munchmuseet, MM K 1216

MM K 1216, Munchmuseet. Datert 27.01.1900. Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank.