Karl Wefring

Karl Wilhelm Wefring (1867–1938)
Norsk lege og politiker. Venn av Munch. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring

I det digitale arkivet finnes det 8 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2168.    Brevutkast. Ikke datert.
«Med hensyn til hytten i Aasgaardstrand så { … }vil jeg si lidt, da det har faldt folk tungt for brystet at jeg har den og Nedre Ramme Man tænker ikke de mange af mine bedste billeder er malt her og at livsfrisen og Freiadekorationerne {er}har motiver fra strandbredden der – Jeg har i 30 år med afbrydelse (Det har nok været en mig påtvunge{ … }ne afbrydelser) malt studi{ … }er her hvor jeg osså har et skur til atelier –»
Munchmuseet, MM N 2169.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vil du være så snil at skrive på for mig en vexelobligation for mig sammen med en anden – – Summen er 200 kr – Du gjør mig derved en stor tjeneste da jeg af mangel på penger endnu ikke er kommen i arbeide – og altså  … »
Munchmuseet, MM N 3316.    Brev. Datert 1894.
«Vil Du gjøre mig den store Tjeneste sammen med Rasmus- sen (Directøren i Eldor{ … }ado) at underskrive for mig et {l}Lån af 200 Kroner i den Bank som { … }passer best for dig –»
Munchmuseet, MM N 3317.    Brev. Datert 1895.
« Jeg må for øieblikket tage mod dit elskværdige tilbud om at betale første afbetaling på lånet – jeg er i en ualmindelig knibe – jeg har netop åbnet en udstilling her og mange penger er medgået til rammer – Jeg skal såsnart jeg får sende dig penger – Du gifter Dig nu snart – min hjærtelige lykønskning – min bror gifter sig osså – om en måned – Kristianialivet dengang blir snart som en underlig drøm – de forsvinder mer og mer – Høst går igjen som en gjenganger»
Munchmuseet, MM N 3318.    Brev. Datert 9.4.1896.
«Ved fornyelse af min vekselobli- gation til Kristiania Folke- bank, oprindelig stor kr. 200.00 – to hundrede kroner – bemyndi- ges herr Hjalmar Christensen at tegne mit navn, så ofte som det fornødiges.»
Munchmuseet, MM N 3319.    Brev. Datert 19.1.1924.
«Hjerteli tak for Dit elskværdige brev på min fødselsdag – Du kommer vel snart efter på stigen – Da vi først traf hinanden var der syntes jeg mange trin var mellem os nu på høiderne sys synes trinene ikke så mange eller afstanden så stor i alder»
Munchmuseet, MM N 3320.    Brev. Datert 22.12.1933.
«Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 70-års dag»
Munchmuseet, MM N 3321.    Brev. Datert 15.6.1934.
«Hjertelige ønsker om god bedring fra Din gamle ven og fra den nye Alma mater jeg nu tar fat på»

Brev fra Karl Wefring til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1214.   Brev. Datert 26.09.1918. 
«Tusind tak for det tilsendte billede, som jeg nu har faat, uagtet det var feiladressert. Jeg bor nemlig ikke længere i Løiten. Adressen ser du ovenfor. Jeg har straks sendt skilderiet til indramming og det skal snart pryde min vegg ved siden av de andre, jeg har av dig og som trofast har fulgt mig helt fra mine studiedager. De skal ikke komme ut av min besiddelse saa længe jeg lever. De hører til mine kjæreste ejendele.» 
Munchmuseet, MM K 1215.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«Min bedste takk for det venskap du viste mig i vore unge dager – og for al den rikdom, du gjennem din kunst, har beriket også mig med. Din kunst åpnet mine øine for så store verdier, at jeg har meget å takke dig for – fra min» 
Munchmuseet, MM K 1216.   Brev. Datert 27.01.1900. 
«Af de i alt modtagne Kr. 122.00 – et hundrede og to og tyve – til Ordning af Hr. Munch’s Obligation i Kristiania Folkebank – stor – Kr. 100.00 + Omkost- ninger Kr. 121,64 – et hundrede en og tyve, fire og sexti, sendes hermed Rest- en Kr. 0,36 – sex og tredive Øre – samt den af Hr. Doctoren i sin Helhed ind- friede Obligation. –» 
Munchmuseet, MM K 1217.   Brev. Datert 27.01.1900. 
«Fire (4) Maaneder fra Dato – uden Løbedage – betaler jeg mod denne min Vexelobligation til Hr. doktor K. Wefring eller Ordre den Sum Et Hundrede Kroner Valuta modtaget.» 
Munchmuseet, MM K 1218.   Brev. Datert 01.10.1894. 
«er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200.– Kr. to hundrede – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler, Chra. og endosseret af 〃 Doctor Wefring, Løiten 〃 Ludvig Då, Gran, Hadeland Sceneinstruktør Hjalmar Christensen. Chra. Theater.» 
Munchmuseet, MM K 1219.   Brev. Datert 18.09.1894. 
«er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200. Kr. to hundrede – – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler og endosseret af 〃 Doctor Wefring 〃 Skolebestyrer Ludvig Daa, Gran, Hade- land 〃 Sceneinstruktør Hjalmar Christensen. (Chra. Theater)» 
Munchmuseet, MM K 1220.   Brev. Datert 19.09.1894. 
«er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200. – Kr. to hundrede – – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler, Chra og endosseret af Kommunelæge WefringLøiten 〃 Ludvig Daa, Gran, Hadeland 〃 Hjalmar Christensen, Chra Theater. Sceneinstruktør» 

Karl Wefring er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 350.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 21.06.1934. Se s. 3
«Jeg hilste på vår venn Wefring i sengen før jeg reiste fra»
Munchmuseet, MM K 350.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 21.06.1934. Se s. 4
«Oslo. Han er jo optimist av reneste vand og klarer nok sin sygdom. Det vilde da også være for frekt å legge en knokkelhånd på selve direktøren for rikshospitalet. Jeg så tegningen du hadde gjort. Såvidt jeg kan se er den først og fremst etn ypperlig studie over fenomenet Wefring – denne handledyktige, prektige direktør som dog har sjel, noget i øinene av ild.»
Munchmuseet, MM K 353.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910. Se s. 2
« Jeg tror at erindre at du bad mig om Wefrings adresse. Den er:   direktør W., Sannerud pr. Hjellum station.»
Munchmuseet, MM K 356.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 01.05.1934. Se s. 1
«Gravyrene var nydelige. Wefring for- talte at hans portrett var malt, og at det nu bare stod til ham å komme på høide med billedet. Sikkert er det»
Munchmuseet, MM K 360.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 22.05.1934. Se s. 1
«Du fikk rett, traff den brave Wefring i blinken. Ikke alene vil han tale sjel og kanskje igrunnen også male sjel, fra Paris skriver»
Munchmuseet, MM K 671.   Brev fra Thorvald Løchen. Datert 24.07.1917. Se s. 1
«Wefring har sagt mig, at De vilde kunne begynde i denne eller næste uke. Men jeg er med i nogle forhand- linger mellem Norge og Sverige, og reiser i den anledning nu til Gøteborg, hvor jeg blir etpar maaneder. Jeg maa derfor faa lov til senere at høre hos Dem om en anden tid.»
Munchmuseet, MM K 812.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 01.10.1908. Se s. 1
«Jeg synes, din plan om et landophold er utmerket, og særlig tror jeg, hvis du ikke vil søke en nerveanstalt i Tyskland\eller Schweitz/, det vilde være heldig for dig at komme op i nærheten av doktor Wefring med én gang. Vil du i tilfælde selv skrive til ham, eller skal jeg gjøre det for dig? Opgiv mig i saa fald hans adresse.»
Munchmuseet, MM K 1216.   Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank. Datert 27.01.1900. Se s. 1
«
Hr. Doctor Kr. Wefring!»
Munchmuseet, MM K 1419.   Brev fra Hjalmar Christensen, Kristiania Folkebank. Datert 17.03.1895. Se s. 1
«Vil De være så venlig straks at sende mig vedlagte blanket fra Folkebanken tilbage under en af ovenstående adresser. Skriv Deres navn hvor jeg har antydet det med blyant. Obligationer er i høi grad nødlidende. Afdrag, renter og omkost- ninger beløber sig til ca 2‹8›,00 kr, som bedes sendt samtidig, enten til Folkebanken [«Kristiania Folkebank»] eller \til/ undertegnede. Skulle De ikke for øieblikket være pr kasse, så send idetmindste obligationer øieblik- kelig – jeg skal \da/ prøve at skaffe beløbet midlertidig. Hvad er Wefrings adresse?»
Munchmuseet, MM N 460.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Olaf Schou Wefring angående lånepapir v. Franquet Lily og Borghild – med Krag og frue rue Tourmon – B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt opdrag fra Delius Harald NørregaardOm Thor Lütken Om Thor Lütken papiret Helge BäckströmAxel Heiberg angående frisbilledet Havfruen og mappen { … }raderinger»
Munchmuseet, MM N 461.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Antvord Tandlæge Stubberud Weffring»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Brevet til Sigurd Høst kan han altså ikke besørge –  … stud. med medicineren Wefrings adresse må dere kunne få vide på hospitalet – Eller på Grand Cafe – Wåge er der ofte – Forresten { … }naturligvis det bedste er at adressere brevet til Høsts modeforretning (i Kongensgade eller { … }Kirkegaden)»
Munchmuseet, MM N 1736.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har af og til snydt mig en liden hjælp af tilfældige ædle riddere af Sancho Panza typen – Dog kan næppe vor ven Wefring netop sammenlignes med denne ædle skikkelse om han end har bistået mig – Ja – det har været hårde og stride dage! – I 3 måneder var det ligningsvæsenet der gav mig et direkte knock out i maven og forat rædde liv og ære for fædrelandet optog jeg en usigelig hå … »
Munchmuseet, MM N 1736.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du forstår hvorfor du ikke har hørt fra mig – Af Wefring har jeg fåt høre at du er kjæk – { … }Ja vore årgange er lidt risikable – Min gamle ven arkitekt Bull er { … }dårlig det er galde og mave – Ja Adv. Heyerdahl var herute. Det gjaldt mi{n}t musæum placeret  …  tårnet i raadhuset – Tvilsomt – Ja alt skal»
Munchmuseet, MM N 1744.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«Wefring vilde hypnotisere resten af bronchitten væk. Han krummet ryg rullet vildt med øinene og gjorde djævlekloer af hænderne – For guds skyld sa jeg la mig dog beholde lidt – Jeg blev nødt til at reise annet- steds hvor jeg får lov til at ha bronchit»
Munchmuseet, MM N 1746.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg har fåt en forkjølelse. Den er ikke stor men bronchittendensen vil vare til varmen kommer. Wefring vilde hypnotisere den væk. Jeg var fortvilet over at jeg ikke kunde ha de{ … }n»
Munchmuseet, MM N 1747.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
Munchmuseet, MM N 1748.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lolly Høst. Ikke datert. Se s. 3
«Som jeg sa til Wefring at han skulde si til Høst:»
Munchmuseet, MM N 1749.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Wefring var vanskelig at male nu var jeg jo osså deprimeret –»
Munchmuseet, MM N 1962.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1909. Se s. 1
«Jeg tænker nu det er bedst at drage til Norge – og først til Løiten eller Kongsvinger – hvor jeg da strax vil begynde at male – – Kanske { … }helst først i Nærheden af Wefring – Det må forhindres at man der indbilder sig at jeg er gal – fordi»
Munchmuseet, MM N 2017.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Wefring mente osså at den»
Munchmuseet, MM N 3245.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 27.6.1919. Se s. 3
«Wefring var meget vanskelig at male    Han er for energisk og lar sig ikke bedøve af mit snak, hvad er nødvendigt forat jeg skal kunne male et portræt –»
Munchmuseet, MM N 3252.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 13.6.1934. Se s. 1
«Nu har Wefring ligget alvorlig syg af tarmblødning i 14 dage. Han er bedre men det er fremdeles alvorligt og har omtrent intet spist. Sin korespon- dance udfører han pligtmæssig men ser intet menneske.»
Munchmuseet, MM N 3252.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 13.6.1934. Se s. 3
«Jeg er gla at Wefring fik den store tegning før han blev syg – Han glædede sig meget over den.»
Munchmuseet, MM N 3254.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 1v
«Det glæder mig at Du er ålright som han sa Dr. Wefring»
Munchmuseet, MM N 3254.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 1v
«Så blev Wefring dårli – Nyli blev min ven arkitekt Bull alvorli syg –»
Munchmuseet, MM N 3266.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
«For Dig og Nørregaard ikke mindst – I har bevaret Eders Ungdom som i en hermetisk Krukke – – Wefring – tar op af den hemmelige Skuff – I vist alle har – N Ægteskabets Hymne – Han kunde ikke længer – Det er alt vel – Men hvorfor skal alle Helvetes Furier fare over en stakkels Maler fordi han er så uheldi ikke at kunne gifte sig – men blot har tilranet sig et lidet Kjærtegn{–}? Jeg håber alligevel der hinsides gives mildere Genier end de på Jorden –»