Munchmuseet, MM K 1371

MM K 1371, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Akers skattedistrikt.