Munchmuseet, MM K 1372

MM K 1372, Munchmuseet. Datert 10.10.1930. Brev fra Akers skattedistrikt.