Munchmuseet, MM K 1377

MM K 1377, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Akers skattedistrikt.