Munchmuseet, MM K 1592

MM K 1592, Munchmuseet. Datert 26.10.1895. Brev fra Helge Rode.