Munchmuseet, MM K 1592

MM K 1592, Munchmuseet. Datert 26.10.1895. Brev fra Helge Rode.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Hr. Edvard Munch.
    Grand Hotels Kafé.
    Kristiania

 

      
    
Nordstrand
Lørdag.    Kære Ven:


    Fra min Mor skal jeg
spørge dig om du
ikke nok vil spi-
se til Middag hos
os imorgen Kl. 3.
vi venter ogsaa
Obstfelder. Tag
med Toget Kl. 2 ½.

    
    Venlig Hilsen
    Din
Helge Rode