Munchmuseet, MM K 1694

MM K 1694, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra August Strindberg.