Munchmuseet, MM K 1698

MM K 1698, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra August Strindberg.