Munchmuseet, MM K 1773

MM K 1773, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Frederick Delius.