Munchmuseet, MM K 1773

MM K 1773, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard Munch
    Artiste – peintre
    Hotel Janson
    Mittel Str
    Berlin
    \28/2 Hamburg/
    Allemagne

    Hamburg
Poste Restante
 … 
 …  12/7

 

      
    
Grez sur Loing (Seine & Marne)    Lieber Freund
 – Die Blätter
sind angekommen aber nicht
eingerahmt – Schreibe sofort
was damit geschehen soll
sonst wird es zu spät
sein. 10. 11. 12 Febr
sind die Tage.

    
    Herzlichst
    Dein
Fr. Delius