Munchmuseet, MM K 4120

MM K 4120, Munchmuseet. Datert 23.11.1915. Brev fra Carl Gummeson, Carl Gummesons Konsthandeln.