Carl Gummeson

(1869-1941)
Svensk kunsthandler. Innehaver av Carl Gummesons Konsthandeln.

Tilknyttet