Munchmuseet, MM K 4128

MM K 4128, Munchmuseet. Datert 19.12.1927. Brev fra Erik Lindberg, G. Gust. Clason, Kongl. Akademien för de Fria Konsterna.