Erik Lindberg

(1873–1966)
Svensk. Sekretær i Kongl. Akademien för de Fria Konsterna.

Tilknyttet

  Brev fra Erik Lindberg til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4128.   Brev. Datert 19.12.1927. 
  «Kongl. Academien för de Fria Konsterna kallar medelst detta Bref Konstnären Herr Edvard Munch till Ledamot med de rättigheter och skyldigheter Kongl. Maj.ts Academien nådigst gifne statuter och privilegier föreskrifva.» 
  Munchmuseet, MM K 4129.   Brev. Datert 05.01.1928. 
  «Akademien för de fria konsterna i Stockholm har vid sammankomst den 19 december 1927 beslutat kalla Eder till ledamot av akademien, som därmed velat giva ett uttryck för sin höga uppskattning av Eder konstnärliga gärning och av Eder betydelsefulla insats i samtidens konst.»