Munchmuseet, MM K 4592

MM K 4592, Munchmuseet. Datert 30.12.1914. Brev fra Karen Bjølstad.