Munchmuseet, MM K 4592

MM K 4592, Munchmuseet. Datert 30.12.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Edvard!
    Alt godt ønskes Dig til det nye
Aar 1915! Tak for det gamle!
Og saa tak for al din Omsorg
for os i de forgangne Aar, –
aa, de har gaaet saa fort, saa fort.
Tak for dit kjære Brev og for
dine Julepræsenter, de kostbare Bøker;
– det var saa snilt af Dig, –
Jeg byttet Schott, fordi Du gav
mig Tilladelse dertil og tog Nansen

 

      

istedet, – Jeg synes det er saa
lidelsfuldt med den ædle sympha
tiske Mand, med hans Skuffelser
og tragiske Endeligt; – saa det
var ikke muligt igjen at sætte mig
ind i det, – Nansen kommer ind paa
Krigen i sin Fortale. Han sier, at
der i øst ligger endeløse Vidder, og
venter paa Menneskeheten, «det ga
Mot og Livstro at see med egne
øine, at Jorden endda har saa
meget Rum, med Muligheter for Millioner
nye Hjem for lykkelige Mennesker», –
sier han. –

    Men nu er desværre foreløbig
dette forsent. Jeg synes det var

 

      

noksaa godt i Julen ikke at
faa Aviser, vi blev sparte for
de fele Raporter, – men nu
faaer vi da høre om Julen ved
Fronten, – om 3000 faldne Englændere osv.

    Hvilket deiligt Veir, Solen
skinner over Berumsaasen, den er
sneebedækket og forgyldt. – Og saa
er det saa deiligt Syn overalt
fra hvert Vindu. Og inde i
Værelserne.      Det er utroligt
hvor Solen opliver. –

    – Nei nu faaer jeg slutte, jeg
vilde jo nødig, Du skulde blive
træt af mig. – Med mange,

 

      

    
    
    hjærtelige Hilsener
    Din heng
Karen Bjølstad


Onsdag 30de Decembr 1914.


[Påskrift (pe348):] Edvard skrev: Jo lengere, des bedre.