Munchmuseet, MM K 4755

MM K 4755, Munchmuseet. Datert 24.12.1917. Brev fra Karen Bjølstad.