Munchmuseet, MM K 4755

MM K 4755, Munchmuseet. Datert 24.12.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           

    
    Til
    Maleren Ed Munch
    «Ekely» Skøien st.
    Kristiania


    
    Kjære Edvard!


    Glædelig Julefest!
    
    med en hjertelig Hilsen
    fra din hengivne
Karen Bjølstad

og med megen Tak
for den interesante Bog.
Halfdan Kjerulf.