Munchmuseet, MM K 4784

MM K 4784, Munchmuseet. Datert 30.03.1917. Brev fra Karen Bjølstad.