Munchmuseet, MM K 4871

MM K 4871, Munchmuseet. Datert 27.12.1929. Brev fra Inger Munch.