Munchmuseet, MM K 5838

MM K 5838, Munchmuseet. Datert 1922–1923. Brev fra Akers skattedistrikt.