Munchmuseet, MM N 92

MM N 92, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Skrivepapir klebet opp på bokperm.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 92 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 92 bl. 1v