Munchmuseet, MM N 1659

MM N 1659, Munchmuseet. Datert 1902–1903. Brevutkast til Edvard Diriks.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1659, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1659, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1659, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1659, s. 4