Munchmuseet, MM N 1659

MM N 1659, Munchmuseet. Datert 1902–1903. Brevutkast til Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1659, s. 1
    
    Kjære Diriks!


    Da Du vel ser {frk.}Fru T.K.
ber jeg Dig melde hende
at De hos mig beroende hende
tilhørende Sager ikke tidligere
har været sendt hende – jeg
har frygtet Brevvexling – Sagerne
skal sendes til Våren –

    Hendes koldblodige beregnende
Fremgangsmåde må vel nu
være klar for ale.

    Denne komiske Kamp mellem
en Slægtning af P.A Larsen og
og af P.{ … }A. Munch måtte jo
ende {S}slig – dertil var Krigs-
materi{ … }alet for ulige

 

Munchmuseet N 1659, s. 2

    Hun har opnået sin  … 
Jeg vifter om blandt
Norske Kunstner
Hun kunde telegrafere til
Edvard Brandes { … }Rom –
Nu vifter jeg om blandt
Nor Kunstneren – de ‹lod›
sig bestikke

 

Munchmuseet N 1659, s. 3

    Resultatet var – den lille
Mus et stort Bjærg føder –
fra hendes Side – for mit
Vedkommende – Skavank { … }på
Legemet for Livet – Forhånelse
Gjæld m.v.

    Hun havde de ustandselige
Tårer, Penger – og var Kvinde
– selvfølgelig forsvaret mod
alt og tilladt alt – og selv-
følgelig alle mine Venner
var hendes –

    Hun havde Rigmandens
Freidighed, Praktiskhed og
Sluhed – jeg havde blot
en gammel Families
Nervøsitet, Pengemangel

 

Munchmuseet N 1659, s. 4

og gentile Følelser –
    Jeg stod altså alene
– med åben Mund over
Pengenes Magt –

    De frie stolte – den
fri Kjærligheds – Livsglædens
Bohemer – blev mine
Præster, Borgermestere og
Skarpretter – Jeg er gla
jeg har kastet hele Banden
på Dør –