Munchmuseet, MM N 2534

MM N 2534, Munchmuseet. Datert 30.5.1929. Brevutkast til Th. Wust.
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med svart penn.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2534 bl. 1r