Munchmuseet, MM N 2534

MM N 2534, Munchmuseet. Datert 30.5.1929. Brevutkast til Th. Wust.
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2534 bl. 1r
    
    Hrrn. Wust Hotel Köln Mittelstrazse
    Berlin
    Sehr geehrter Hrr!


    Ich danke Ihnen fur Ihre freundliche
Mitheilung das Sie mein Bild
Oelgemälde 80 x 100 in Depot haben was
eine rotblonde Dame mit einen
karierten Rock mit grüner Blouse
sitzend Stellung darstellt.

    Ich bitte Ihnen freundlich das
Bild vorlaufig aufbewahren bis
Sie näher Bescheid bekommen
werden –

    Ich werde wahrscheinlich bald
nach Berlin kommen und das
Bild abholen

    
    Mit grözster Hochachtung
    Edvard Munch

30-5-1929. Sköien pr. Oslo