Munchmuseet, MM N 3364

MM N 3364, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3364 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3364 bl. 1v