Munchmuseet, MM N 3525

MM N 3525, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Notat på brev fra Kunsthütte zu Chemnitz ved Friedrich Schreiber-Weigand, se MM K 3910.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3525 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3525 bl. 1v