Munchmuseet, MM N 3712

MM N 3712, Munchmuseet. Datert 4.1930. Brevutkast til Uidentifisert person.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 1960. Brevet er datert 8.4.1930, så brevutkastet må være senere.