Uidentifisert person

Det finnes en rekke brev hvis mottaker ikke er identifisert. Vi har opprettet tre uidentifiserte mottakere, uidentifisert kvinne, mann og person. Vi har sett på brevets innhold for å knytte det til en av de tre. Uidentifisert person benyttes når det ikke kan avgjøres om brevet er stilet til en kvinne eller en mann. Forhåpentligvis vil vi med tiden identifisere mottaker for mange av disse brevene. Vi tar gjerne imot tips til hvem mottaker kan være, kontakt oss gjennom tilbakemeldingsskjemaet vårt.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til uidentifisert person

I det digitale arkivet finnes det 75 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 118.    Brevutkast. Datert 1904.
«{ … }Jeg befinder mig vel efter reisen og kommer \mig/ for hver dag. Må jeg få lov at takke dem for al deres godhed mod mig under min sygdom Min far og tante»
Munchmuseet, MM N 161.    Brevutkast. Datert 1930.
«Jeg har i 40 år principielt aldri undergivet mine billeder jury og har blot udstillet efter inbydelse elle{ … }r på fri udstilli{ … }nger»
Munchmuseet, MM N 174.    Brevutkast. Datert 1888–1889.
« … {D}Nu må du»
Munchmuseet, MM N 197.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det kan være godt at {b}forklare hvordan egentlig det Va den Kvinde er kommen – Det er paa Grund af den Din Heftighed  …  på Spidsen drevne Forretninger af det Inger har sat sig i Hovedet –  … At hun aldrig har villet høre på mine uafladelige Advarsler – { … }at hun fremfor alt endelig øieblikkelig ha s{ … }at sig på Krigsfod når jeg var tvungen til at være strengere i  …  for endelig at få Slut på en så farlig Adfærd»
Munchmuseet, MM N 222.    Brevutkast. Datert 1935–1943.
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
Munchmuseet, MM N 223.    Brevutkast. Ikke datert.
«‹sendt› extra er extra og at jeg høist riml rimeligt ikke kan sende såmeget til næste år –»
Munchmuseet, MM N 236.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har gennemseet Deres skrivelser og skal udtale at jeg ingensomhelst interesse har af at at der lægges forstærket vandledning i fortsættelsen af Jarlsborg veienog Jeg har tidligere nævnt mine stærke tvil om Inden brandvæsenet kom var huset nedbrændt. Resten vilde vand ødelegge nytten ‹og› af dette og desuten er tiden nu for så så fremskreden og det var værre for at få stærkere pres til sprøitning i haven at jeg ønsked {d}forstærkelsen og bad om Deres hjælp hertilDet var min Nu til vinteren er der ingen- som helst nødvendighed – Vandpresset er desuten nu blit meget stærkere efter regnet – Dengang var tørke»
Munchmuseet, MM N 240.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det syntes som om jeg havde sagt det før hva jeg sa i min telefonsamtale – Det kunde ialfald være godt at gjentage –»
Munchmuseet, MM N 266.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender Dig dette Brev på Betingelse af at Du kopierer det og sender mig det – Jeg havde villet selv gjøre det men da havde det vel blivet i min Lomme – jeg skal ‹eneste› dennegang si at Bødtker fik mig i Baghold ved»
Munchmuseet, MM N 277.    Brevutkast. Datert 1903.
«Det vil først gå over (forhåbentlig) når jeg som Du sier for set Kristiania i Øinene – men jeg vil forhindre {de}at de gamle Overfald og skal møde mig igjen – »
Munchmuseet, MM N 281.    Brevutkast. Ikke datert.
«Når Du tænker Dig om så vil Du nok kunne forstå at jeg slæber med e{n}t udslidt legeme og det har været meget der har slidt på mine nerver –»
Munchmuseet, MM N 318.    Brevutkast. Ikke datert.
«Når De siger at billedrækken livsfrisen var den der { … }først bragte rigti forargelse vil jeg be Dem se efter de kritikker der kom i anledning da mine billeder der var udstillet de første høstudstillinger – 1883–84–85– –86–»
Munchmuseet, MM N 319.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det har mig været umuligt at få ‹stansen› den kolportering af skrønerne om mine 8 a 10 villaer der har været drevet i 20 år ligetil de sidste dage – Det har været mig til stor skade i mange henseender og desuten er det latterligt»
Munchmuseet, MM N 325.    Brevutkast. Ikke datert.
«Revold …  har sagt mig at han ikke engang har set dem – Har man hørt magen?»
Munchmuseet, MM N 333.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kan ikke tænke mig annet end at Du må ha lidt kjenskab til noe af dette – Var ikke Du og Din hustru dernede og talte med samla{ … }gsbestyreren – Nu kan jeg ikke tro annet end end en så vidt opsigtsvækkende afære som denne at at Karsten …  blev gjennem­ pryglet og måtte gå med ophovnet øie i 14 dage og jeg der faldt på min svage hånd fik hånleddet knust og måtte gå med bind i 3 uker at dette måtte snakkes om»
Munchmuseet, MM N 334.    Brevutkast. Ikke datert.
«Forklar at jeg væsentlig vil opholde mig på landet delvis i Aasgaardstrand delvis på Hvidsten –»
Munchmuseet, MM N 335.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sendte Dem nylig 300 kr som en del af resterende extrapenger til min niece –»
Munchmuseet, MM N 339.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hr Hunger fortsætter med sit bill …  vrøvl i anledning Aulaen Kommentar og de mærkelig Fresco Sput ober spitzen Reitere»
Munchmuseet, MM N 341.    Brevutkast. Datert 21.12.1937.
«Jeg var Søndag den 19de December sammen med Rolf Stenersen ute på Vinderen gård forat se om det der egnede sig for plads til et påtænkt mussæum for Rolf Stenersens malerisamling – Det blev osså løselig ut talt om hvorvidt et mussæum af mine egne billeder vilde kunne plaseres der –»
Munchmuseet, MM N 377.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
Munchmuseet, MM N 378.    Brevutkast. Ikke datert.
«200 kr for børnene de 2 år ensbetydende med: 2400 i pension  …  …  Kl{ … }ær og skolepenge – 600 – 3000 kr – Så det annet børn sine 1500 kr Så Andrea – 4500 kr pr år – det vil si 8000 kr i ubestemmelig tid –»
Munchmuseet, MM N 379.    Brevutkast. Ikke datert.
«Andrea har af mig få{ … }t circa 5000 kr pr år i fire år – Det svarer til en gage på henimot 6000 kr når man tar skatten hun slipper i betragtning –»
Munchmuseet, MM N 380.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vi skræmtes da vi hørte at der var nødstilstand deroppe –»
Munchmuseet, MM N 382.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg forstår ikke Andrea kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
Munchmuseet, MM N 383.    Brevutkast. Ikke datert.
«Der må konfereres slægten imellem så vi vet hva hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for hende»
Munchmuseet, MM N 390.    Brevutkast. Ikke datert.
«Til boligrum for mig hushjælpen og gartneren benytter jeg 1 værelse som soverum og spiseværelse – 1 rum har hushjælpen og 1 rum gartneren»
Munchmuseet, MM N 404.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bazel – Bazel»
Munchmuseet, MM N 405.    Brevutkast. Ikke datert.
«70 års dag – Jeg kan med mer resignation nedskrive erindringerne om hine dage da ødelægge{ … }lsens værk blev fuldbragt –»
Munchmuseet, MM N 409.    Brevutkast. Ikke datert.
«at han kom med hentydninger til et farlig liv o.s.v.»
Munchmuseet, MM N 450.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har havt hørt meget ondt fordi jeg har havt de to eiendomme Nedre og Ramme og Ekely samt den lille hytte i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 491.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angsten for døden for en snarlig døden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret {n}løst nedover skuldrend og nedover den il røde trøie lå hun { … }og så hen for sigHun så så frem for sig med sineHun Ansigtet så svært ‹så› blegt ud mot de{n}t ilrøde {trøie}liv Øinene var store og blanke.»
Munchmuseet, MM N 495.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet for en stor Sum vil det gå pecuniært»
Munchmuseet, MM N 540.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hr Suhr ist mehr und mehr unangenehm – jetzt kommt schon Drohnungen er wird Mitteln { … }brauchen –»
Munchmuseet, MM N 554.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da det dessverre er vanskeligt at faa takket er mig umuligt at takke hver enkelt for den ære der blev vist mig på min 75 års fødselsdag så ber jeg på denne måte at få si min hjertelige takk»
Munchmuseet, MM N 564.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det er her på sin plads at jeg ‹endeli› på det kraftigste  …  imødegår den opfatning at jeg har  …  «villaer» til ‹sommerformåler› langs kysten eller haver til æblespisning –»
Munchmuseet, MM N 584.    Brevutkast. Ikke datert.
«Undertegnede tillader»
Munchmuseet, MM N 603.    Brevutkast. Ikke datert.
«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens { … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og du vil være ene er ene –»
Munchmuseet, MM N 619.    Brevutkast. Datert 1909.
«Jeg takker for den ærefulde Indbydelse og skal sende et Udvalg Gravurer – {N … }Jeg { … }sender {jeg}med de bedste af de i Kunst- foreningen i fjor udstillede – det var jo forholdsvis få der fik dem at se – Jeg sender osså et Udvalg ikke før udstillede { … }Gravürer –»
Munchmuseet, MM N 660.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg er nu mellem { … }Florentz og Milano – Og det er virkelig med blandede følelser jeg nu «danser» bortover græsmarkerne forat forlade en tid i Italien og møde en ny tid i nordeuropa – Når jeg tænker på de to sidste måneder – har jeg noget nær en følelse som en fisk der har»
Munchmuseet, MM N 699.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for Deres hjælp! Nu er det de resterende 300 kr. Disse har jeg tænkt at jeg skulde lade komme pr. Glaser tilgode – Han har tapt sin formue og har det vel ikke så godt – Så har han gjort en»
Munchmuseet, MM N 700.    Brevutkast. Ikke datert.
«Må jeg få takke de friske og modige Kunstnere i Manes der har sam …  og har { … }gjort mig den store Ære – og har{ … } …  den Udstilling arangeret en Udstilling der den den rigeste jeg har havt og er den bedst»
Munchmuseet, MM N 704.    Brevutkast. Ikke datert.
«Dr. Linde vil ikke uvist af hvilke Grunder, muligt fordi han tror jeg bruger formange Penge – ikke sende Penger før i October – derfor er jeg kommen i stor Knibe paa Hotellet – Jeg kommer vel til at maatte reise til Chemnitz i Sachsen hvor jeg har en {s}Større Portrætb‹e›stilling – Jeg skulde egentlig været i Ro.»
Munchmuseet, MM N 708.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 711.    Brev. Datert 31.12.1933.
«Hjertelig takk for opmerksomheten på min 70-års dag og ønsker om godt nytår for Dem og Deres kunst»
Munchmuseet, MM N 1444.    Brev. Datert 1.5.1940.
«»
Munchmuseet, MM N 1785.    Brevutkast. Datert 1925–1936.
«Maleren Laureng har gjort indsants i Norsk Kunst – malt flere { … }billeder – med adskilligt talent – og han har et { … }godt billede i vort Nationalmusæum –»
Munchmuseet, MM N 1974.    Brevutkast. Ikke datert.
«Nu har m{ … }an tat fra ret som fri mand han er sat under værgeråd –»
Munchmuseet, MM N 2311.    Brevutkast. Datert 1914–1918.
«Ich denke viel an Ihnen in diese ernste Tagen – Lange habe { … }ich nicht von Ihnen gehort obwohl ich in Deutsche Kunstschriften sehe das Sie immer frisch kunstlerisch thatig bin –»
Munchmuseet, MM N 2393.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich habe Ihnen heute eine Theil der bestellten Gravuren geschieckt – und werde ich Ihnen Morgen der Preis sagen – {Ic}Es ist mit viele Umstanden verbunden den Gravuren aussuchen und viele habe ich uberhaupt nicht – ich musz alzo – alz ich auf eine kurze Reise nach ‹Cöln› gehe – erst die Sachen wenn ich wiederkommen erledigen.»
Munchmuseet, MM N 2730.    Brevutkast. Datert 1934.
«Ich bin noch so dasz ich notwendich mich sehr schonen muss – Es wird wohl jetzt so immer bleiben – { … }Es stört meine Auge und Kopf schreiben und lesen und arbeiten –»
Munchmuseet, MM N 2982.    Brevutkast. Ikke datert.
«Fru»
Munchmuseet, MM N 2984.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det er bare noget jeg kanske tilslut vilde spørge om –»
Munchmuseet, MM N 2985.    Brevutkast. Ikke datert.
«‹Til› med sin nærmeste Slægtning – og hendes ‹Helse … d›‹vil›‹lide› – Hendes Sygdom er jo ikke ufarlig når det vedvarer så længe –»
Munchmuseet, MM N 2987.    Brevutkast. Ikke datert.
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 2988.    Brevutkast. Ikke datert.
«Desværre ingen { … }Sherry på L … »
Munchmuseet, MM N 2989.    Brevutkast. Ikke datert.
«Efter det lumpne Baghold 1902 – Resultatet af en Sammensværgelse af Kristiania Aristokratiet (Det vil sige Grossererstanden, ‹Pengemagten›) og { … }de velklædte Pengejægere vil { … }det vare længe inden jeg i Kristiania udsætter mit Skind ved at udstille mine kraftige Malerier – Men jeg sender Gravurer af og til spækket med små monumentale Karikaturer»
Munchmuseet, MM N 2990.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg møder Dig i mange situationer i alle land og fra mangfoldige år tilbage»
Munchmuseet, MM N 2999.    Brevutkast. Ikke datert.
«Von Bergmann {B}Spediteur sind folgende Gemalden Ihnen geschickt»
Munchmuseet, MM N 3322.    Brev. Datert 19.4.1907.
«Min ven Forfatteren Emanuel Goldstein{b}vilde gjerne gjøre Dit Bekjendtskab»
Munchmuseet, MM N 3399.    Brevutkast. Datert 1896–1897.
«Je vous remercie de votre { … }lettre très-aimable et j’ac- cepte avec plaisir votre offre{et}ce me sera un grand plaisir de collaborer à votre revue.»
Munchmuseet, MM N 3400.    Brevutkast. Datert 1896–1897.
«Avec mille reme{ … }rciements je vous envoy vot{ … }re Photografie et une epreuve de lithografie que j’{e}ai fait – Je vous prier m’es‹{x}c›user que c’est venue si tard – Je {c}l’est gardé dans ‹cet› l’espoir ca faire plus complét –»
Munchmuseet, MM N 3408.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
«Il y a quelques annés j’ai presque pe{ … }rdue mon ma seule bonne ye‹jeui› Kommentar et ‹j’› ne pas’ encore lire {u}ou pindre avec cette ‹jeus› Kommentar – L’Anne dernere j’etait malade sur mon ma autre ‹jeus› Kommentar qui toujours a ete faible –»
Munchmuseet, MM N 3411.    Brevutkast. Datert 1909–1911.
«Je vous envoy les Notice pour la catalogue et pour le la commision de placement – –»
Munchmuseet, MM N 3412.    Brevutkast. Ikke datert.
«Je vous remerci pour votre carte –»
Munchmuseet, MM N 3515.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Abmach machung war doch daz ich wollte {G}Cassirer 40 Drucke auf die Wheise uberlassen – Entweder sollte er das ganze fur 2000 Mrks kaufen oder d{ … }as Verkauf {v}sollte vertheilt sein»
Munchmuseet, MM N 3531.    Brevutkast. Ikke datert.
«Sie behaupten in Ihr letzte Br dasz ich sucht gegen Ihr unvollstandich Verzeichnisz nicht ‹protestiert› habe – trotzdem ich ein Jahrelang dagegen ‹protestiertes› h{ … }at – –»
Munchmuseet, MM N 3643.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hilsen! altså Lørdag men { … }sig lidt Beskjed når –»
Munchmuseet, MM N 3712.    Brevutkast. Datert 4.1930.
«Bin kranklich aber es werde mich freuen Ihnen Ende April hier zu sehen – Voraus Telegram»
Munchmuseet, MM N 3715.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skal meddele Dem»
Munchmuseet, MM N 3716.    Brevutkast. Datert 7.1908.
«Jeg har vel villet erindre Krohg og hans Bekjendtskabskreds om dette Theaterstykke som blev gjort under Selskabets Øine 1902»
Munchmuseet, MM N 3743.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 3744.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 3749.    Brevutkast. Ikke datert.
«Eduard Munch»
Munchmuseet, MM N 3757.    Brevutkast. Datert 1.1919.
«Jeg antog at tegning og arbeid kunne været færdig på en 8 dager Selvfølgelig når anbudet var godkjendt Et anbud kommer da ikke efter at husets byging er bestemt all{I}\S/om i min redegjørelse forklaret blev gik jeg med på nogle små forberedende arbeider – der var nødvendig til anbudet – Det blev stadig lovet mig at anbudet skulde komme derfor drog tiden ud – Jeg så nogle folk slang der men ventet den lovede konferance der hver dag skulde komme dagen efter Da det drog ud sa jeg til en af arbeiderne – Anbudet er ikke afgjort ‹som›‹hold … ›»
Bibliothek der Hansestadt Lübeck, PN 1285.    Brev. Datert 21.12.1939. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra uidentifisert person til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 74 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 43.   Brev. Datert 16.03.1938.  
Munchmuseet, MM K 253.   Brev. Datert 19.08.1912. 
« Maleren Hr Edvard Munch Hvitsten» 
Munchmuseet, MM K 1265.   Brev. Datert 06.05.1901.  
Munchmuseet, MM K 1266.   Brev. Datert 25.09.1901.  
Munchmuseet, MM K 1267.   Brev. Datert 03.01.1942.  
Munchmuseet, MM K 1268.   Brev. Datert 05.11.1916.  
Munchmuseet, MM K 1269.   Brev. Datert 27.01.1939.  
Munchmuseet, MM K 1270.   Brev. Datert 11.04.1943.  
Munchmuseet, MM K 1271.   Brev. Datert 12.07.1935.  
Munchmuseet, MM K 1272.   Brev. Datert 20.10.1902.  
Munchmuseet, MM K 1273.   Brev. Datert 27.09.1909.  
Munchmuseet, MM K 1274.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1275.   Brev. Datert 19.12.1933.  
Munchmuseet, MM K 1277.   Brev. Datert 03.01.1921.  
Munchmuseet, MM K 1278.   Brev. Datert 30.06.1927.  
Munchmuseet, MM K 1279.   Brev. Datert 04.05.1903. 
« Mr Maler Edvard Munch Poste restante Lübeck Allemagne.» 
Munchmuseet, MM K 1280.   Brev. Datert 22.12.1932.  
Munchmuseet, MM K 1281.   Brev. Datert 04.11.1894.  
Munchmuseet, MM K 1282.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1283.   Brev. Datert 24.01.1917.  
Munchmuseet, MM K 1284.   Brev. Datert 11.12.1928.  
Munchmuseet, MM K 1285.   Brev. Datert 12.12.1929.  
Munchmuseet, MM K 1286.   Brev. Datert 14.01.1923.  
Munchmuseet, MM K 1287.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1288.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1289.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1291.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1295.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1340.   Brev. Datert 16.03.1938. 
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt skrivelser henholdsvis til Lensmannen i Vestby og til Akers Folke- register. Jeg håper, De ikke kommer til å angre på det skritt, som De herved tar. Såvidt jeg har forstått Dem, har De langt mindre bråk med Ligningsmyndighetene i Vestby, enn De tidligere hadde med Akers myndigheter, og det er kjedelig, hvis De nu skal få nye ubehagelig- heter, som De ellers kunde være forskånet for. Når De selv erklærer, at De anser Dem for fastboende i Vestby og De vitterlig opholder Dem en betraktelig del av året der nede, må Akers ligningsråd efter min mening respektere dette. Myndighetene har ingen rett til å regne ut, hvor De opholder Dem i den lengste del av året – det er ikke netopp dag antallet som det kommer an på, men langt mere, hvor de selv mener å ha Deres hjem. Noget, som her kan spille en viss rolle, er fast postadresse opbevaring av ens personlige effekter, hushjelp og annen arbeidshjelp, hjemmets utstyr og innredning m.v. I siste instans blir det selvfølge- lig et skjønsspørsmål. Jeg føler mig overbevist om, at der da vil bli lagt stor vekt på Deres eget, personlige skjønn, spesiellt når som her De ikke har nogen økonomisk fordel av opholdet i Vestby. Jeg vilde ikke undlate å nevne disse momenter for Dem, da jeg gjerne vil forebygge, at De tar et overilet skritt. Det hele haster i og for sig ikke, hvis De ønsker å tenke nærmere over saken.» 
Munchmuseet, MM K 1341.   Brev. Datert 12.04.1935. 
«Fra Akers Ligningsråd har jeg fått beskjed om at man nu på ny vil forhøie verdiansettelsen av Ekely til kr. 100.000.-, hvorved Deres formue ialt kommer til å utgjøre kr. 191.000.-. Samtidig har Ligningsrådet skjønnsmessig godkjent fradragspostene med kr. 8.000.- hvorved Deres inntekt i Aker kommer til å utgjøre kr. 16.700. Dette er visstnok første gang at man har godkjent så meget som kr. 8.000.- i fradragsposter, men da beløpet i virkeligheten utgjør ca. kr. 15.000.- og av Dem er blitt anført i selvangivelsen med kr. 12.000.- blir det jo alt annet enn tilstrekkelig. Jeg finner det temmelig hensynsløst at Ligningsrådet stadig på ny setter sig ut overe Deres detaljerte opgave. Ligningschefen henvendte sig til mig for nogen tid siden og gjorde opmerksom på, at der kunde bli tale om å iligne Dem formue- skatt vedr. de lagrede malerier, når De gjør krav på avskrivninger vedr. atelierbygningene og derved påstår disse betraktet som produk- sjonsmidler. Dette måtte De antagelig finne Dem i, men da formueskatten er relativt lav tror jeg allikevel at De vilde stå Dem ved det. Imid- lertid ser det ut som om Ligningsrådet da det kom til stykket allike- vel ikke har villet godkjenne avskrivningene. Det blir vel best å» 
Munchmuseet, MM K 1342.   Brev. Datert 16.08.1935. 
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt 2 gjen- nemslag av min skatteklage til Akers Ligningsråd. Som De vil se, har jeg referert innholdet av Deres 2 skrivelser til mig – disse handlet nemlig tildels om det samme, og det vilde derfor ha blitt endel gjentagelser, hvis jeg skulde vedlegge avskrift av dem.» 
Munchmuseet, MM K 1758.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3455.   Brev. Datert 09.01.1895.  
Munchmuseet, MM K 3456.   Brev. Datert 22.06.1937.  
Munchmuseet, MM K 3457.   Brev. Datert [??].12.1921.  
Munchmuseet, MM K 3458.   Brev. Datert 07.12.1893.  
Munchmuseet, MM K 3459.   Brev. Datert 16.11.1923.  
Munchmuseet, MM K 3462.   Brev. Datert 12.12.1933.  
Munchmuseet, MM K 3463.   Brev. Datert 06.12.1936.  
Munchmuseet, MM K 3464.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3465.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3466.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3467.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3468.   Brev. Datert 11.12.1894.  
Munchmuseet, MM K 3470.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3471.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 3951.   Brev. Datert 26.05.1919.  
Munchmuseet, MM K 4069.   Brev. Datert 27.12.1909.  
Munchmuseet, MM K 5160.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5198.   Brev. Datert 09.09.1930.  
Munchmuseet, MM K 5234.   Brev. Datert 11.12.1943.  
Munchmuseet, MM K 5242.   Brev. Datert 12.12.1943. 
«Hjertelige lykønskninger til den store mester!» 
Munchmuseet, MM K 5250.   Brev. Datert 12.12.1943. 
«AKADEMIELEVENE VIL GJERNE FÅ LOV Å HYLLE DEN STORE MESTER IANLEDNING AV 80 ÅRSDAGEN.» 
Munchmuseet, MM K 5251.   Brev. Datert 12.12.1943. 
«VI SENDER VÅR HYLDEST TIL DEM SOM NORGES STØRSTE NULEVENDE KUNSTNER PÅ DERES 80 ÅRSDAG.» 
Munchmuseet, MM K 5305.   Brev. Datert 15.02.1919.  
Munchmuseet, MM K 5400.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5417.   Brev. Datert 13.02.1909.  
Munchmuseet, MM K 5423.   Brev. Datert 12.07.1915.  
Munchmuseet, MM K 5499.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5506.   Brev. Datert 08.08.1918.  
Munchmuseet, MM K 5563.   Brev. Datert 27.09.1938.  
Munchmuseet, MM K 5746.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5753.   Brev. Datert 23.10.1898.  
Munchmuseet, MM K 5755.   Brev. Datert 12.08.1902. 
«Det er med inderlig glæde jeg af avisnotitser erfarer at De har gjennempryglet von Ditten.» 
Munchmuseet, MM K 5756.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5762.   Brev. Datert 07.04.[????].  
Munchmuseet, MM K 5763.   Brev. Datert 05.10.[????].  
Munchmuseet, MM K 5767.   Brev. Datert 14.[??].1909.  
Munchmuseet, MM K 5768.   Brev. Datert 26.03.1912. 
«I nogle natlige, festlige timer sammen med Deres hyggelige fetter Diriks mindes vi Dem i taknemmelig beundring for Deres engasjerende banebrydende kunst! Hjertelig velkommen til Bergen» 
Munchmuseet, MM K 5770.   Brev. Datert 02.06.1916.  
Munchmuseet, MM K 5778.   Brev. Datert 03.04.1920.  
Munchmuseet, MM K 5811.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5812.   Brev. Datert 12.12.1940.  
Munchmuseet, MM K 5824.   Brev. Datert 10.09.1916.  

Uidentifisert person er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 138.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 26.01.1933. Se s. 2
«var på vei hid til mig – så døde han i Stockholm – – –. Chabas er nu mâitre og intar den høieste post i fransk kunst. Pelegrini er stormester i Italien – SalleEstradaire er død o.s.v. Du har gudskelov intat den stilling som Du personlig ved Din kunst fortjener – Ja – såmend Du har haft det tungt nok somtider – men – det var i ungdommen – det er værre når det hålder ved hele livet igjennem! men – en for hænge i! fordi man er glad i sit arbeide – for arbeidets skyld! og blir det kunst af og til – så får man vara nøid endå. 68 år og endnu har jeg ikke lavet et eneste billede som jeg har været tilfreds med! det\te/ er tungt Munch! jeg er træt syg og har store smærter – fy fanden.»
Munchmuseet, MM N 461.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bjølstad»
Munchmuseet, MM N 566.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«H. Aalen Harald Lindbæk Marienfryd»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Penge og Fr. – B. og Fr – U. gjør kur til { … }fru PryD til fru Be{c}kstrøm – { … }D vil flygte – { … }med fru Beck»
Munchmuseet, MM T 162.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Hammer skriver under Lån Tschudi eller Fol … »
Munchmuseet, MM T 162.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Stang, Paulsen, S …   …  …   …  …  …  Spør Stang angående lånesummen»
Munchmuseet, MM T 194.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 193v
«MiraskowskiiLeonardo de Vinci»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Model Pedersen Akademiet 44450»
Munchmuseet, MM T 234.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sygekasse Fabritius og Sønner Anna 25 Kroner Forth{ … }nigly Review Rervens of Re{ … }rvens Hr. Abras  Hr. Abramsen Just Høegsgd 2  Henrik Rom Stensberggade 17 Brandforsikring – Bryn{ … }ildsen»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 29r
«Oftedahl – Hermann Ek»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 48v
«Paul Henschel Dr. Bartels Dr. Jul. Leber Herrn E … Gertrud Piper DRFUEULBGRG Karl SchloszId …  Kutz»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 15v
«mundtlig, Historie, Geogra- fi { … ‹S S›}\og i E/ngelsk og Tydsk. { … -}\Jeg/ { … }\v/ar noget us … ikker paa Grund af min Uvandt{ … }\h/ed til { … }\ex/amens- væsenetJ m en jeg staa\tror n/ok at jeg stod mig taalelig godt. Efterat {L}\l/ærene var traadt sammen til råd, kom { … }\d/irektøren ind og meld- te os, at, alle af os fem aspiranter var alle optaget undtagen en ved navn Gundersøn. Da en sid- der igjen i klassen, vil vi alt- s{aa}\å/ blive fem stykker.»