Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 231)

Brevs. 247 (PN 231), Nasjonalbiblioteket. Datert 24.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56245A00001