Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 231)

Brevs. 247 (PN 231), Nasjonalbiblioteket. Datert 24.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56245A00001

    Julaften 1934


    Hr Konsul Harald Kaarbø


    Jeg sendte idag 200 kr telegrafisk til
husholdningen i Sigerfjord –

    Jeg håber ved hjælp af den hjælp som
jeg må for{ … }vente andre velstående medlemmer
af slægten yder at denne floke er greiet

    Jeg er desværre nødt til helt at ta
hvile    Det får jeg blot ved at reise –

    Julaften er jo heller ikke for gamle folk
    Jeg har i længere tid gået med et brev
i anledning samme sag – Ikke egentlig
noget nyt – Jeg føier et par bemærkninger
til –  Brevadresse Ekely. Brevene vil
sent eller tidlig nå mig. Jeg har været på
Hvidsten og i Aasgaardstrand. Nu går turen annetsteds

    Bedste hilsen \og god jul og nytår/

    Deres ærbødige Edvard Munch

    Når tiden er kommet skal jeg komme tilbage
til den plan om hjælp som jeg har antydet