Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 235)

Brevs. 247 (PN 235), Nasjonalbiblioteket. Datert 15.1.1935. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56249A00001