Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 235)

Brevs. 247 (PN 235), Nasjonalbiblioteket. Datert 15.1.1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56249A00001
    
    Hr konsul H. Kaarbø


    Takk for modtaget
brev – Skriver snarest

    
    Venlig hilsen
    Ærbødigst
    Edvard Munch

15-1-35 Oslo

    
    Hr konsul H. Kaarbø

    Svolvær
    Lofoten