Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 238)

Brevs. 247 (PN 238), Nasjonalbiblioteket. Datert 18.2.1935. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00003