Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 238)

Brevs. 247 (PN 238), Nasjonalbiblioteket. Datert 18.2.1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg takker for modtagelsen av { … }flere
eller to breve. De må undskylde
min vanskelighet for { … }brev og forretninger
Jeg sendte pr. postanvisning nylig 100 kr
til besørgelse. Jeg håber det er ankommet
Da fisket ikke er rart sender jeg for
Marts 200 kr istedetfor 100 kr

    Det har været vanskeligt at få
rigtig greie på forholdene deropp{ … }\e/
hos familien da efterretningene har
været så varierende og ofte  … 
Slig har det altid været. Det må jo
antas at fisket for øieblikket er
dårligt

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00002

    Det er bra at der prøves at
skaffe børnene skolegang deroppe
i forældrenes nærhed og på
rimelige vilkaar.

    Ellingsen senior var landskjendt
og elsket for sin godgjørenhed så
det skulde vel ikke være vanskeligt

    Dette skulle være tænkt på for
længe siden

    Jeg har trods alt heldigvis
de sidste 2 måneder været nokså
bra så jeg har kunnet ta striskjorten
på og mase med salg { … }af mine
arbeider – Det er vanskeligt – disse tider

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56252A00003

og i dette lille { … }land som jeg end er
henvist til –

    Jeg er jo nødt til det da
jeg ikke længer h{ … }ar rede penger
at ta af – Jeg er som i Lofoten afhængig
af «fisket»

    Jeg takker Dem for Deres hjælp
som mellemmand og håber det
blir bedre deroppe

    
    Bedste hilsen
    Deres ærbødige
    Edvard Munch

18-2-35 Skøien