Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 239)

Brevs. 247 (PN 239), Nasjonalbiblioteket. Datert 17.3.1935. Brev til Harald Kaarbø
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med grå blyant og svart penn.

© Nasjonalbiblioteket, NB_56253A00001