Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1334)

Brevs. 889 (PN 1334), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.5.1908. Brev til Sigurd Bødtker