Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1334)

Brevs. 889 (PN 1334), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.5.1908. Brev til Sigurd Bødtker

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1334, s. 1
    
    Hrr Journalist og Formand i
Digterklubben i Kristiania


    Har De skaffet Dem og Deres
en ny «Dame» til at betale Deres
Pjolter og Drøbaksregninger? – og
som kan hjælpe Dem til en Pariser-
reise? – og lidt af P. A. (M) L’s
Munkelikør? (Professor P. A M?)

    
    E Munch den enhåndede

 

      
PN 1334, s. 2

    
    Hr Journalist Sigurd Bødtker
    «Verdens Gang»
    Kristiania