Munchmuseet, MM T 54

MM T 54, Munchmuseet. Datert 1878. Notat.
Filologisk kommentar: Teksten på side 2 er en oversettelse av et utdrag fra Washingston Irvings novelle «Old Christmas» først publisert i novellesamlingen «The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.» (1819?20), senere selvstendig (1876). Originalteksten kan leses her på ss 65?68: https://books.google.no/books?id=dDUCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Creative Commons-lisens Munchmuseet T 0 bl. 54r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 0 bl. 54v
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring