Munchmuseet, MM K 19

MM K 19, Munchmuseet. Datert 04.04.1934. Brev fra Johan Anker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lillehaugen
4/4 34    Kjære Edvard Munch.


    De var saa elskverdig
i telefonen i høst engang at
spørre, om Nini og jeg vilde
hilse paa Dem en dag.

    Det vil være en stor
glede for os, hvis De vil si
mig en dag det passer
Dem.

    
    Deres hengivne
Johan Anker