Munchmuseet, MM K 59

MM K 59, Munchmuseet. Datert 15.05.1894. Brev fra Sigurd Bødtker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Königl.
Schwedisches und Norwegisches
Generalkonsulat
Hamburg.


    
15/5-94    Min kære Munch.


    Med sædvanlig Skødes-
løshed har jeg ikke kommet
mig så langt som til at
svare dig på dit Brev eller
til at takke dig for Billetterne.

    Din Udstilling var, såvidt
jeg kunde skønne, meget
godt besøgt; Forargelsen var
uhyre, og det virked som
en anarkistisk Bombe, når

 

      

jeg i Selskaber tillod mig
at være af en noget anden
Mening. – Jeg vilde gerne
bede dig om, såsnart den
længselsfuldt ventede Brochure
om «das Werk des Malers
E.M.» erschienen ist, da
uopholdelig at sende mig
endel Eksemplarer mod
Efterkrav
; jeg har nemlig i
Samtaler pukket på denne
Brochure og vil nu forære
den væk til forskellige damer
etc. – Kommer du over
Hamburg på Hjemreisen, så
lad mig endelig vide det en
dag i forvejen.
  Din heng. Ven
S. B.