Munchmuseet, MM K 63

MM K 63, Munchmuseet. Datert 02.07.1902. Brev fra Maren Christiansen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    Honingsvaag
i
Finmarken
2/7–02
    Hr. Edw. Munch!


    Honnie soit, qui mal
y pense – !

    Vover i Ærbødighed at
stille et spørgsmaal
og en bøn til Dem.
Spørgsmaalet er, hvad
De vilde ta’ for at
male et lidet billede
efter fotografi for mig?
Bønnen er, at De vilde
vise mig den store ære
at skrive nogle ord i mit

 

      

stambogalbum (et af bogens
blade lægger jeg løst inde i
brevet) –? Dersom De har
et lidet fotografi af Dem
at overlade mig, vilde jeg
føle mig uendelig glad og
lykkelig? Siden jeg blev
voksen har jeg med interesse
studeret Deres kunst, som
jeg elsker, den er genial, –
man maa med eller mod
sin vilje beundre den, som
den aabenbarer sig fribaaren
og original, uden hensyn
til publikums smagsretning.
Jeg beundrer Deres geni.
Føler mig virkelig lidt
stolt ved at – omend
langt ude – dog at være
af samme stolte familie som

 

      

Dem; hvor godt mindes
jeg ikke, med hvilken
andagt, jeg som barn,
læste i min bedstemors
bibel, den havde tilhørt
profess. And. Munch, som var en fætter af min
oldemor eller oldefader;
min bedstemor hed
Emma Wang. Vil De
opfylde min bøn? –
Nævn intet af dette, er
De snild til nogen af
slegten, som kjender mig,
De vil le af mig og tro,
jeg er blevet gal heroppe
i kulden. Min tante
fru Pastor Eugène Hanssen
vil haane mig saa, naar
vi træffes, og hun holder jeg

 

      

saa meget af; men Dem
beundrer jeg i vild ungdoms-
begeistring, paa hvis regning,
De maa skrive min
frækhed.

    
    Venligst
    M. Christiansen


Honingsvaag i
Finmarken‹Discrétion›, je vous pris!