Munchmuseet, MM K 86

MM K 86, Munchmuseet. Datert 12.12.1938. Brev fra Georg Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 12/12 38.    Kjære Munch!


    Også jeg må få lov til å hylde
dig i dagens anledning. Jeg må
få takke dig for din herlige kunst
og for hvad du har lært mig av op-
fatning og forståelse av alt, som
heter bildende kunst.

    En hjertlig tak også for godt venskab
gjennem de mange, mange år.

    
    Hilsen og håndslag!
    din hengivne
Georg Dedichen