Munchmuseet, MM K 107

MM K 107, Munchmuseet. Datert 24.12.1927. Brev fra Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Drøbak 24-12-27.    Kjære fetter!


    Begge egtepar Diriks, det gamle
og det unge feirer julen hver
paa sin kant, men takket være
Dig med mindre tunge hjærter.
Du kan jo nok forstaa, at
min kone og jeg er glade, naar
det gjælder liv eller død for vor
søn, over alt, som kan bidrage
til at redde ham. Vi alle fire
sender Dig derfor vor hjærteligste
tak.      Tak ogsaa for al din
elskværdighet mot mig under
mit lange og triste fangenskap
i sykesengen. Jeg har nu kastet
krykkerne og stavrer omkring
paa gulvet med to kjepper,
men husarrest har jeg fremdeles
i dette vanskelige føre. Jeg tør
ikke tillate mig nogen uforsiktighet

 

      

    Jeg længes bare efter at
kunne begynde at arbeide
igjen, især nu, da jeg paa
grund av Dyres sykdom mere
end nogensinde har bruk
for min arbeidskraft.

    En glædelig jul og alt
godt paa det nye aar ønskes
Dig av os alle!

    
    Med de hjærteligste hilsner
    fra Din hengivne
Edv. Diriks.