Munchmuseet, MM K 118

MM K 118, Munchmuseet. Datert 04.03.1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tønsberg 4-3/89    Herr Maler Munch!


    Charlotte reiser herfra
imorgen Mandag med Mid-
dags-Toget – og bor hos
Søstrene Larsen i Karljohan

    Klokken 7 – Aften er hun
der at træffe om De
spørger efter hende. –

    Reisen kom
saa hurtig paa, og fik
hun ikke Anledning
til at skrive selv. –

    
    Hilsen
    Charlotte
og Maria Fredriksen