Munchmuseet, MM K 120

MM K 120, Munchmuseet. Datert 03.1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Netop får jeg brev fra student Ras-
musen. Han beder mig til studen-
terballet den 3die April. Nu er jeg i styg
knibe, hvad skal jeg gjøre? Siger jeg nei, så
kan jeg heller ikke komme til xania, det
går jo ikke; at være med ham på bal,
det er jo mindre end tiltalende; for han
er ‹jo› den ‹mindst›. – Dog synes jeg, jeg
må sige ja bare for at komme til dig. –
Moderen siger, jeg kan gjøre, som jeg vil. –
Stakkers fyr, han får nok ingen taknem-
melig dame i mig. – Dette var riktig kjedelig.
Jeg tænker, jeg får la det skure og gå med.
Skriv snart, kjære, så jeg får høre hvor-
ledes du har det.
  Hilsen fra dit Meisse.