Munchmuseet, MM K 129

MM K 129, Munchmuseet. Datert 1889–1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tønsb. Tirsdag.    Kjære Edvard!


    Det gjør mig forfærdelig
ondt, at jeg ikke kunde kom-
me idag eller i morgen. Mo-
deren er nemlig dårlig, hun
blev svært klein igår aftes,
er dog bedre idag, så jeg håber
sikkert at kunne komme
torsdag, desværre er det umuligt
før. Jeg fik forresten brevet dit
sent i eftermiddag ellers hav-
de jeg telegraferet idag, nu er

 

      

det umuligt, du må undskyl-
de, at du har gået forgjæves
idag. Jeg tror, det er bedst, at
du kommer op til søstrene
Larsen
torsdag kl 1  …  eller
hvis jeg kommer med Jernbanen
telegraferer jeg til Gravesens Ca-
så kommer du straks efter
toget ankomst eller jeg skal
sætte klokkeslet i telegrammet.
Uf, jeg er så uklar i tanken idag.

    
    Lev vel, jeg håber inderlig at
træffe dig. Mange hilsener

    din heng.
Meisse