Munchmuseet, MM K 168

MM K 168, Munchmuseet. Datert 06.02.1884. Brev fra Bjarne Falk.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hamar den 6te Febr. 84.    Kjære Edvard!


    Det er nu en god Stund siden
vi hørte fra hinanden, jeg har
jo været syg hele Tiden, saa jeg
intet har kunnet bestille; du deri-
mod har jo allerede vundet Aner-
kjendelse og Ros. – Jeg er nu saa næsten
bra, men har endnu ikke begyndt,
men det bliver nu ikke længe til.
Det skal rigtig blive morsomt, at faa
begynde at tegne igjen, naar Som-
meren kommer kan du tro jeg skal
være flittig. Jeg gaar hele Dagen
og ser efter mine Tegninger og
holder alt Materialie iorden;
jeg l vil begynde hver Dag, men
Dagene gaar, uden at jeg har
begyndt. Du vilde finde mig

 

      

meget forandret, hvis du saa mig
nu. Jeg holder endnu Diæt, men
naturligvis ikke længer saa strængt
som før. Doctoren mener, at jeg til
Sommeren faar kan komme til
at spise al Slags Mad. Til Sommeren
skal jeg sende ind Tegninger, saa
du kan faa se noget af mig; hvis
du har Lyst dertil. Du har vel hørt,
at Ellaer gift og bosat i England,
paa forskjellige Steder. Han er Stifts-
kappellan og maa reise omkring. Jeg
er buden at besøge Dem i London
i Juli og August, men meget uvist
om jeg kommer til at reise, jeg tror
neppe, jeg kan rive mig løs fra
Naturstudiet i Sommer. I Kjøbenhavn
var der da meget at se, kan du tro,
jeg fik Indtrykket af, at vi vare nogle
Sinker mod Danskerne. Danskerne
ere meget mere færdige Kunstnere

 

      

end her i Norge Nordmændene i almin-
delighed.

    Den danske Læge jeg før havde døde
i December Maaned, jeg blev meget
bestyrtet, da jeg fik høre det; han
var saa udmærket snil og om-
hyggelig for mig. Vi har nu antaget
en norsk Læge hersteds, som er
meget flink, saa der ingen Fare er
for mig. Hils Middelthun fra mig!
Jeg håber snart at se om ogsaa blot
nogle Linier fra dig!

    
    Din hengivne ven
Bjarne Falk

    Jeg glæder mig ordentlig til Vaaren!!